RESERVES Escola de Formació 971

Escola de Formació

Casa Bigodé és també una escola de formació, on s'imparteixen cursos i tallers, i on les pràctiques es realitzen al mateix poble d'Envall.

Disposem d'una aula de 30 m2, taller i magatzem de material.

Es pot utilitzar la resta d'espais de l'equipament per l'allotjament i els àpats de les alumnes i professors.

Som un centre homologat pel Departament d'Educació per impartir Programes de Formació i d'Inserció (PFI), com el PFI d'Auxiliar d'Activitats Forestals.

Pendents de ser acreditats centre col·laborador del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), a través del qual podem ofertar diversos cursos homologats:

- Certificats de Professionalitat: de l'àmbit de la construcció (construcció en pedra natural, direcció d’obra i replanteig, etc.), guarda de refugi, incendis i medi natural, etc.

- Projectes singulars: disseny de cursos adaptats a les singularitats del projecte reHabitar Envall, com la rehabilitació d’edificis, construcció en fusta o l'edificació bioclimàtica.

- Formació contínua: cursos específics per a treballadores en actiu de la branca de la construcció, rehabilitació, càlcul d’estructures, instal·lacions, etc.

- Aula oberta universitària: cursos emmarcats dins del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), destinats a universitaris i graduats en la línia de recerca i pràctica de projectes arquitectònics i urbanístics de revitalització de pobles deshabitats.

- Altres cursos: cursos d’inserció social vinculats a l'educació, com els PQPI o, fins i tot, una oferta de cursos dirigits a escolars, com crèdits de síntesi, aula-natura o similars.

Reserva Ara